Yapı Denetimi Nedir?

Yapıyla ilgili plan ve projeler hazırlandıktan sonra, yapı sahibi kişi müteahhit ile anlaşmak zorundadır. Bu yasa, özellikle 1999 yılındaki Ağustos depreminden sonra temeli sağlam olmayan yapıların yıkılmasından ve birçok insanın ölmesinden dolayı yapılan denetlemeler sonucunda, müteahhitlerin kalitesiz malzemeler kullanarak, bina yaptırdıkları ortaya çıkarıldı. Bu yüzden Yapı denetimi, çıkartılan‘’Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’’ ile başladı. Buna göre, yapı sahibi kişilerin anlaştığı müteahhitler, yapı denetimi sistemi tarafından denetlenmek zorundadır.

yapı denetim

yapı denetim

 Yapı Denetimi Sisteminin Görevleri

  • Can ve mal güvenliğine uygun bir imar planının denetlenmesi.
  • Kaliteli bir inşa için, proje ve planların incelemeden geçirilip onaylanması, eğer bir aksaklık varsa düzeltme talep edilmesi.
  • Ruhsat dosyasını hazırlayıp başvuru yapmak: Ruhsat dosyası, yapı sahibi ve müteahhitten alınır ve ilgili idareye başvuru yapılır.
  • Demir deneyleri: Müteahhidin yapıda kullanacağı demirlerin, laboratuar ortamında incelenerek uygunluğu tespit edilir.
yapı denetimi

yapı denetimi

  • Binanın aplike edilmesi ve ilgili idare onayı: Bina yerleşimi, yönü ve ölçüleri kontrol edildikten sonra, aplikasyonu yapılır ve resmi onayla birlikte döküm izni verilir.
  • Kalıp ve demir kontrolü: İnşaat mühendisleri, kalıp ve demirleri kontrol ettikten sonra uygun bulurlarsa onaylarlar.
  • Beton dökümü ve duvar kontrolü: Betonun kıvamının ve duvarların örülme şeklinin, projedeki haline uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
  • Elektrik ve sıhhi tesisat kontrolü: Kullanılan malzemelerin prosedürlere uygunluğu tespit edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir