Tesis Yönetimi Nasıl Olur?

Geniş çaplı bir şirket ya da firmanın sektördeki başarısı, bünyesindeki işletim ve yönetim kalitesine bağlıdır. Tesis, ne kadar profesyonel yönetiliyorsa o kadar başarılı olur. Günümüzde giderek önem kazanan yönetim teknikleri, kurum için her zaman avantaj sağlar.

Bir Tesis Yönetimi, tesisin bakım ve onarımından personeline kadar her konuyu kapsayabilir.  Tesisin teknik ihtiyaçları, temizliği, binanın bakımı, onarımı, güvenlik araçları ve tedbirleri, enerji tasarrufu, yönetim stratejisi, hukuk danışmanlık hizmetleri,  ofis ve sekretarya hizmetleri, yönetmeliklere uygun ücret belirlemesi ve bina içinde çalışanların performansını arttıran tasarımların yapılması Tesis Yönetimi ile ilgili konulardır.

Bu hizmetler, kurulum amacı dışında tesisi var eden, başarısında etkili ve gerekli hizmetlerdir. Güvenlik önlemleri, yapının bakımı zaten ve yönetmeliklere uygun ücret belirlemesi kanuni zorunluluk kapsamındadır. Bunun dışındaki hizmet ve yönetmelikler, tesisin zaruri ihtiyaçlarıdır. Tesis Yönetimi süreklilik arz eder. Bu yüzden yöneticinin görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yerine getirmesi gerekiyor. Tesisin bel kemiği yöneticidir.

Yöneticinin Görevleri

İşyerinde personelin memnuniyeti, uyumu gözetmek ve motive etmek, Üst yönetimlerin katılımını ve desteğini almak, Tesis uzmanlarının görev performanslarından sorumlu olmak, Kuruluşun kimliğini ve imajını geliştirmek tesis yöneticisinin görev başlıklarıdır.

Tesis ofis binaları, restoranlar, şirket ofisleri, sinema salonları, bankalar, hastaneler, barlar, okullar, oyun alanları birçok yapı ve binanın içinde yer aldığı büyük bir kompleks olabilir. Bu durumda uygulanması gereken prosedürlerin yönetici tarafından takip edilmesi gerekir.

Güvenlik, havalandırma, temizlik, bakım, onarım, enerji sistemleri, organizasyon, şef denetimleri, bakım giderlerinin kayıt edilmesi, onaylar, personel maaşları, maliyetler, imar raporlama ve yerel kanunlara uyumluluk gibi prosedürlerin takibi tesis yöneticisinin asli görevleri arasındadır.

Tesislerin farklılığı ve türleri, farklı yönetim esaslarını gerektirebilir. Bu yüzden tesisin türüne göre bir yönetim planı çıkartılmalıdır. Tesisin profesyonel yönetim özelliği var ise, kendisi için bir plan ve maliyet tablosu çıkarabilir.  Yeni firmalar ya da yönetimi planına ihtiyaç duyan tesisler, tesis yönetimi şirketleriyle çalışabilirler.

Bu şirketler, tesis için gerekli olan her detayı düşünür, maliyet gibi birçok hesaplamaları gerçekleştirerek profesyonel yönetim hizmeti verirler. Tedarik, sözleşmeler, güvenlik ve sağlık, iletişim altyapısı gibi konularda tesis için en doğru kararları alırlar.

Tesis Yönetimi, içi ve dış olarak ayrılabilir. Çok büyük ve ileri düzeyde ki şirketler için yönetim bölümünün yapılması da bir seçenektir. Hapishane, fabrika ve hastane gibi büyük işletmeler, genellikle yönetimi iç ve dış olarak ayırırlar.

Tesis Yönetimi Şirketleri, kiralamak ek maliyet ya da pahalı bir hizmet değildir. Tesislerin kurulma aşamasında tedarik, sözleşme ve pazarlık ve benzeri işlerin yapılması zorunludur. Tesis için bir gider tablosu oluşturan bu işlerde yapılabilecek hatalar, şirketin kar marjını öneli oranda düşürebilir. Gelir gider dengesi bozulan tesis, tesis yönetimi şirketlerini kiralamayarak kar yapayım derken zarara girer. Bu şirketlerin var olma amacı zaten tesislerin menfaatini gözetmektir. Tesis için giderleri minimum düzeyde tutar ve yönetimi en verimli hale getirebilecek hizmetler verir. Aynı zamanda tesisin, resmi ve kurumsal firmalarla, uzayıp giden prosedürlerle zaman kaybetmesini önler.

Yönetimin destek hizmetleri, resepsiyon, güvenlik, bilgi teknolojileri, iş programı hatta misafir ağırlamada kullanılacak ikramları bile içerebilir.

Yönetim, tesislerin ve şirketlerin büyümesinde temel noktadır. Riskleri azaltıp, verimliliğin arttırılmasında etkilidir. Doğru çalışanları seçmek, onları motive etmekten, ofislerin düzenli dekorasyonuna kadar her detayı düşünür. Aktiviteler, iç düzen, iş hızlandırma, ekipmanlar, bakım planı, bilişim sistemleri, kaynak tahsisi ve gerekli olan planların tüm stratejileri yönetime aittir. Yönetimin kuracağı düzen, tesisin işleyişini kolaylaştırır ve başarısını arttırır.

Anahtar Kelime Tesis Yönetimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir