Tagged: dekorasyonda aydınlatma

genç odaları

Genç Odaları Nasıl Aydınlatılmalı?

Genç odaları, güneş ışığının içeriye girebileceği şekilde dekore edilirken bazı noktalara da hassas yaklaşılması gereken odalardır. Bu noktalardan ilk olanı, odanın penceresinin yer aldığı...